Biļešu cena iepriekšpārdošanā 8 EUR,
izstādes dienā pie ieejas - 10 EUR.


 .

top of the pops